NĂNG LỰC SẢN XUẤT
SẢN PHẨM:
Nhôm thanh định hình

NĂNG LỰC SẢN XUẤT:
1000 tấn/tháng

VỐN ĐẦU TƯ
25.000.000 USD

TỔNG DIỆN TÍCH
40.000 m2

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG
23.000 m2
THIẾT BỊ
Đúc:
Công suất 500 tấn/tháng
Máy ép:
5.5 inch (1250 tấn) - 4.0 inch (690 tấn)
7.0 inch (1800 tấn) - 8.0 inch (2500 tấn)
Công suất:
1000 tấn/tháng
Xử lý bề mặt:
Dây chuyền Anod hoàn toàn tự động loại thẳng đứng
(Bạc, Đồng, ED bóng, ED mờ). Công suất: 1000 tấn/tháng